Đức Long phả bi kí

Đức Long phả bi kí

Thông tin cơ bản

Đức Long phả bi kí
德龍普碑記
Kí hiệu: 16103
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Thánh Ân xã Vị Xuyên tổng Đông Mặc huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 74 x 115 cm, gồm 29 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 6 (1931).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc các sãi vãi và chư già trong tỉnh họp lập Hội Đức Long để cùng nhau lễ Phật, cầu phúc. Kê danh sách người trong hội, như Hoàng Thị Lịch hiệu Diệu Bảo, Bùi Thị Đăng hiệu Diệu Quang, Ngô Thị Tiếp hiệu Diệu Tâm, Hứa Thị Can hiệu Diệu Lộc, Trần Thị Thục hiệu Diệu Thuần, Khu Thị Trâm hiệu Diệu Lạc, Lê Thị Tuệ hiệu Diệu Huệ… (toàn là phụ nữ).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)