Dương Hòa lục niên Canh Thìn khoa Tiến sĩ đề danh kí

Dương Hòa lục niên Canh Thìn khoa Tiến sĩ đề danh kí

Thông tin cơ bản

Dương Hòa lục niên Canh Thìn khoa Tiến sĩ đề danh kí
陽和六年庚辰科進士題名記
Kí hiệu: 1338
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 114 x 158 cm, gồm 41 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Thịnh Đức thứ 1 (1653)
Người soạn: Nguyễn Văn Lễ 阮文澧; học vị: [Hoàng giáp khoa Canh Dần (1650)]; chức vị: Hàn lâm viện Hiệu lý; tước Vinh Giang nam
Người nhuận sắc: Dương Trí Trạch 楊致澤; học vị: [Tiến sĩ khoa Kỷ Mùi (1619)]; chức vị: Lễ bộ Thượng thư kiêm Hàn lâm viện Thị giảng, Tham chưởng Hàn lâm viện sự, Thượng trụ quốc; tước Bạt quận công
Người soạn: Nguyễn Lĩnh 阮嶺; quê quán: xã Phù Chẩn huyện Đông Ngàn; chức vị: Trung thư giám Hoa văn học sinh
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi việc mở khoa thi Hội năm Canh Thìn niên hiệu Dương Hòa 6 (1640) cùng họ tên, quê quán của 22 vị Tiến sĩ được lấy đỗ Ở hạng Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân có 2 người, 20 người còn lại đều ở hạng Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân
Ghi chú: Bia bị đục mất một số chữ ở dòng thứ 4 và dòng 25, dòng 26

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)