Dương Hòa tam niên Đinh Sửu khoa Tiến sĩ đề danh kí

Dương Hòa tam niên Đinh Sửu khoa Tiến sĩ đề danh kí

Thông tin cơ bản

Dương Hòa tam niên Đinh Sửu khoa Tiến sĩ đề danh kí
陽和三年丁丑科進士題名記
Kí hiệu: 1314
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 80 x 125 cm, gồm 40 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Trần
Niên đại: Thịnh Đức thứ 1 (1653)
Người soạn: Trịnh Cao Đệ 鄭高第; học vị: [Tiến sĩ khoa Canh Dần (1605)]; chức vị: Hàn lâm viện Hiệu thảo
Người nhuận sắc: Dương Trí Trạch 楊致澤; học vị: [Tiến sĩ khoa Kỷ Mùi (1642)]; chức vị: Lễ bộ Thượng thư kiêm Hàn lâm viện Thị giảng, Tham chưởng Hàn lâm viện sự, Bạt Quận công
Người viết chữ: Đỗ Minh Nhĩ 杜名 ; quê quán: xã Thái Lạc huyện Văn Giang; chức vị: Trung thư giám Hoa văn học sinh
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi về khoa thi Hội năm Đinh Sửu niên hiệu Dương Hòa 3 (1637), cùng họ tên, quê quán của 20 vị đỗ Tiến sĩ, gồm Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ 3 vị, Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 2 vị và Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân 15 vị

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)