Duy Tân Quý Sửu xuân

Duy Tân Quý Sửu xuân

Thông tin cơ bản

Duy Tân Quý Sửu xuân
維新癸丑春
Kí hiệu: 19312
Thác bản bia sưu tầm ở xã Lai Thạch tổng Lai Thạch huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh.
Thác bản 1 mặt, khổ 79 x 110 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quý Sửu Duy Tân thứ 7 (1913).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc Thái thú ở huyện Lai Thạch (?) là ông họ Nguyễn đỗ ất Tiến sĩ (tức Nguyễn Công Chấn, đỗ Phó bảng năm 1895) đã đi tuần các địa phương trong huyện xem xét việc nông điền. Ông sai Tri huyện Trần Doãn Thực, Tú tài Nguyễn Xuân Toái bàn cùng với dân các tổng đào khơi kênh ngòi, dẫn nước về đồng ruộng phục vụ nông nghiệp. Từ đó đồng ruộng tươi tốt hơn.
Kê các con ngòi đã khơi đào.
Ghi chú: Bia ghi Thái thú ở huyện Lai Thạch?

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)