Gia Du tự ký/Tạo chú hồng khánh

Gia Du tự ký/Tạo chú hồng khánh

Thông tin cơ bản

Gia Du tự ký/Tạo chú hồng khánh
珈瑜寺記/造鑄洪磬
Kí hiệu: 13691/13692
Thác bản khánh sưu tầm ở chùa Gia Du xã Sơn Tang tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 98 x 121cm, gồm 91 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 5 (1824).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc các hưng công, hội chủ, thiện tín ở bản xã góp tiền của đúc khánh đá tại chùa Gia Du. Ghi họ và tên những người công đức theo từng xã, như xã Bồ Điền: ông Nguyễn Công Trứ, ông Nguyễn Tiến Đức, ông Nguyễn Như Hà, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, ông Nguyễn Huy Diệu; xã Hòa Lạc: ông Nguyễn Tá Nhậm, ông Dương Đình Tại, bà Nguyễn Thị Chân, v.v… Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)