Gia Viễn huyện Cam Giá xã Hậu thần bi kí

Gia Viễn huyện Cam Giá xã Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Gia Viễn huyện Cam Giá xã Hậu thần bi kí
嘉遠縣甘蔗社后神碑記
Kí hiệu: 258/260
Thác bản bia xã Cam Giá huyện Gia Viễn phủ Trường An 長安府嘉遠縣甘蔗社 Không ghi nơi sưu tầm
Thác bản 2 mặt, khổ 68 x 130 cm, gồm 37 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 46 (1785)
Người soạn: Nguyễn Quý Dực 阮貴昱, tên tự: Đông Hi 東晞; quê quán: thôn Hoàng Cương xã Đông Biện huyện Vĩnh Phúc; chức vị: Thị nội Thư tả, Công phiên
Người nhuận sắc: [Phan Huy Áng] 潘輝映; học vị: Tiến sĩ khoa
Giáp Tuất (1754); chức vị: Binh bộ Hữu thị lang, Thừa chính sứ Thái Nguyên
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Xem mô tả ở phiếu thác bản trùng bản số 5758/5759
Ghi chú: Bản rập thô không tô mực

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)