Gia Viễn huyện Cam Giá xã Hậu thần bi ký

Gia Viễn huyện Cam Giá xã Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Gia Viễn huyện Cam Giá xã Hậu thần bi ký
嘉遠縣甘蔗社后神碑記
Kí hiệu: 5758/5759
Thác bản bia xã Cam Giá huyện Gia Viên phủ Trường Yên 長安府嘉遠縣甘蔗社, sưu tầm tại đình xã Cam Giá tổng Đa Giá huyện Gia Khánh tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 140 cm và 60 x 70 cm, gồm 37 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 46 (1785).
Người soạn: Nguyễn Quý Dực 阮貴昱, tên tự: Đông Hi; quê quán: thôn Hoàng Cương xã Đông Biện huyện Vĩnh Phúc; chức vị: Vương phủ thị Bắc cung Phó tri, Thị nội thư tả.
Người nhuận: Phan Huy Áng 潘輝盎; học vị: Tiến sĩ khoa Giáp Tuất; chức vị: Bồi tụng, Binh bộ Hữu Thị lang kiêm Quốc tử giám
Giảng quan.
Người viết chữ: Hoàng Trọng Côn 黃仲琨; chức vị: Thị nội Thư tả, Hộ phiên.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Xã Cam Giá là quê của bà Chánh phu nhân họ Trịnh, vợ của Đô đốc Đại tư đồ Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa người xã An Hoạch huyện Đông Sơn. Ông bà đã cúng cho xã 200 quan tiền và 12 mẫu ruộng đất cùng một số đồ thờ (gồm 1 cái chiêng, 1 cái trống, 1 đôi ngựa đá, 1 đôi voi đá, 1 đôi ngao và 2 quản tượng), nên được bầu Hậu thần, hàng năm hưởng cúng giỗ. Bia kê số ruộng Hậu tiến cúng và những quy định nghi thức cúng giỗ.
Ghi chú: Thác bản trùng bản số 258/260.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)