Giới đồ/Bút thị bi kí

Giới đồ/Bút thị bi kí

Thông tin cơ bản

Giới đồ/Bút thị bi kí
界圖 /筆市碑記
Kí hiệu: 9529/9530
Thác bản bia xã Khôi Trì huyện Yên Mô 安謨縣瑰池社, sưu tầm ở chợ Bút xã Khôi Trì tổng Yên Mô huyện Yên Mô phủ Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 58 x 117 cm, gồm 23 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 570 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 22 (1761).
Người soạn: Phạm Bá Huyền 范伯玄.
Chủ đề:
– Hành trạng công tích nhân vật.
– Lịch sử di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Xã Khôi Trì giáp giới với xã Yên Mô vốn hay xảy ra việc tranh chấp đất đai, nhờ sự giúp đỡ của ông họ Ninh tự là Hy Tăng (tức Ninh Tốn) biến vùng đất tranh chấp đó thành nơi tương nhượng, rồi lập chợ ở đây đặt tên là chợ Bút vào năm Cảnh Hưng thứ 16 (1755). Nhân đó, Ninh Hy Tăng cho cắm cột mốc chia ranh giới, mâu thuẫn giữa hai xã được giải quyết. Từ khi lập chợ, nhân dân hai xã trở nên hòa thuận. Ninh Hy Tăng là bậc hiền triết, từng trước tác sách Vũ Vu thiển thuyết và Phong vịnh tập. Bia khắc ranh giới giữa hai xã và quy định rõ việc dựng bia, lập chợ…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)