Hậu bi kí

Hậu bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu bi kí
后碑記
Kí hiệu: 16023
Thác bản bia xã Ỷ La tổng Trung Môn huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 宣光省安山縣中門總綺羅社, sưu tầm tại đền Hiệp Thuận xã Ỷ La tổng Trung Môn phủ Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.
Thác bản 1 mặt, khổ 38 x 60 cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 6 (1921).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản xã trùng tu tòa Thánh Mẫu linh từ, vị thủ từ là Ngô Quang Lạc quyên góp được hơn 160 nguyên giúp xã tu sửa miếu đường. Quan viên và dân xã tôn bầu ông làm Hậu, qui định khi ông còn sống thì biếu giỗ và khi ông trăm tuổi thì cúng giỗ. Nay lập bia ghi lại lưu truyền về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)