Hậu bi phụng sự

Hậu bi phụng sự

Thông tin cơ bản

Hậu bi phụng sự
后碑奉事
Kí hiệu: 13394
Thác bản bia xã Toại An huyện Tứ Kỳ phủ Hạ Hồng 下洪府四岐縣遂安社, sưu tầm ở chùa Diên Khánh xã Toại An tổng Toại An huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.
Thác bản bia 1 mặt, khổ 50 x 77cm, gồm 20 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 43 (1782).
Người soạn: Nguyễn Tuần 阮旬; học vị: Nho sinh; quê quán: xã Toại An huyện Tứ Kỳ.
Người viết: Phạm Danh Uông 范名汪, tự Pháp Hiện 法現.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Sư Phạm Sật xuất gia tu hành từ năm 15 tuổi, ông là sư trụ trì chùa Diên Khánh. Học trò của ông rất đông. Khi ông mất các học trò đã góp tiền tạo tượng ông tại chùa và mua 4 mẫu 1 sào 13 thước ruộng cúng cho các chùa các giáp trong xã để chi vào việc cúng giỗ hàng năm. Ghi diện tích, vị trí các thửa ruộng cấp cho các chùa các giáp trong xã và nghi lễ cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)