Hậu bi tín kí

Hậu bi tín kí

Thông tin cơ bản

Hậu bi tín kí
后碑信記
Kí hiệu: 14585/14586
Thác bản bia tổng Định Trung huyện Tam Dương phủ Vĩnh Tường 永祥府三陽縣定中總, sưu tầm tại miếu thôn Mậu Lâm xã Khai Quang tổng Định Trung huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 54 x 90 cm, gồm 32 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 5 (1893).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Thác bản mờ mất nhiều chữ, không thể tóm tắt nội dung cụ thể. Ở phần cuối thác bản mặt 1 có ghi họ và tên các vị thiện tín công đức và vị trí các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)