Hậu Đức cung bi/Huệ điền trục phận/Nghi văn sự lệ

Hậu Đức cung bi/Huệ điền trục phận/Nghi văn sự lệ

Thông tin cơ bản

Hậu Đức cung bi/Huệ điền trục phận/Nghi văn sự lệ
厚德宮碑/惠田逐分/儀文事例Kí hiệu: 1896/1897/1898/1899
Thác bản bia sưu tầm tại cung Hậu Đức xã Hải Trạch tổng Duyên Hào phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa
Thác bản 4 mặt, khổ 65 x 130 cm, gồm 86 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Chính Hòa thứ 7, năm Bính Dần (1686)
Người soạn: Nguyễn Viết Thứ 阮曰庶; quê quán: xã Sơn Đồng huyện Đan Phượng phủ Quốc Oai; học vị: Tiến sĩ khoa Bính Thìn (1664); chức vị: Lại bộ Tả Thị lang; tước Mai Sơn nam
Người nhuận sắc 1: Đồng Tồn Trạch 同存澤; quê quán: xã Triền Dương huyện Chí Linh phủ Nam Sách; học vị: Tiến sĩ khoa Bính Tuất (1646); chức vị: Hộ bộ Thượng thư; tước Nghĩa Lĩnh tử
Người nhuận sắc 2: Nguyễn Danh Thực 阮名實; học vị: Thám hoa khoa Kỷ Hợi (1659); chức vị: Bồi tụng, Đô ngự sử; tước Hải Sơn tử
Người viết chữ: Đặng Trinh 鄧楨; quê quán: huyện Hoằng Hóa; học vị: đỗ Thư toán khoa Nhâm Thìn; chức vị: Thị nội Thư tả, Tự thừa
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Xây dựng, trùng tu di tích
Thơ văn
Tóm lược nội dung:
Tiểu sử bà Chính phi của Hoằng tổ Dương vương (Trịnh Tạc) là Trịnh Thị Ngọc Lung người hương Sóc Sơn, con gái của Quảng Quận công, người có công nuôi dưỡng vua Lê Gia Tông Hai xã Thịnh Mỹ và Hải Mao xin lập sinh từ thờ bà, đặt tên là cung Hậu Đức, được bà ban cho 20 mẫu ruộng và tiền để lập sinh từ Bia ghi rõ quy cách cúng giỗ và bài văn khấn Có ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng cúng

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)