Hậu hiền bi kí

Hậu hiền bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu hiền bi kí
厚賢碑記
Kí hiệu: 19612/13/14
Thác bản bia xã Mục Xá huyện Thanh Oai phủ Ứng Hòa 應和府青威縣睦舍社, sưu tầm tại nhà hậu chùa xã Mục Xá tổng Thủy Cam phủ Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 3 mặt, khổ 25 x 69 cm; 47 x 69 cm, gồm 17 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 320 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 2 (1821).
Người soạn: không ghi.
Người viết chữ: Nguyễn Duy Viên 阮惟垣; chức vị: Cựu xã trưởng.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Các thành viên hội Tư văn xã Mục Xá lập bia về việc: người trong xã là Đỗ Văn Thuộc đã có công xuất gia tài cúng tế hậu của hội Tư văn, công đức ấy xứng đáng được khắc vào trên bia. Hội Tư văn nhất trí tôn bầu làm Hậu hiền. Các điều lệ có ghi lại trên bia. Mặt sau bia khắc bài vị của vị Hậu hiền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)