Hậu kị bi

Hậu kị bi

Thông tin cơ bản

Hậu kị bi
後忌碑
Kí hiệu: 20576
Thác bản bia thôn Đoài xã Thiên Lộc 天祿社兌村, sưu tầm tại đình xã Đại Lộc tổng Đại Lộc huyện Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 80 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 3 (1850).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Thiệu Trị thứ 6 (1846) dân thôn Đoài có việc mua gỗ tạo đình, hai người con gái của ông Hoàng Công Quả bỏ ra 90 quan tiền giúp cho làng trang trải số tiền gỗ đó. Sau đó hai bà lại cúng thêm ruộng làm hương hỏa. Dân trong thôn nhất trí bầu thân phụ của hai bà là Hoàng Công Quả làm Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)