Hậu kị bi kí

Hậu kị bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu kị bi kí
後忌碑記
Kí hiệu: 92
Thác bản bia phường Thụy Chương tổng Trung huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức 懷德府永順縣中總瑞璋坊, sưu tầm tại đền Thụy Chương
Thác bản 1 mặt, khổ 39 x 56 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 280 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Thiệu Trị thứ 4 (1844)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Giáp Đoài phường Thụy Chương vốn có ngôi miếu bị hư hỏng Toàn giáp hội họp ở đình để chọn bầu Hậu kị, lấy tiền tu sửa Có bà Bùi Thị Thìn cúng 100 quan tiền, xin gửi giỗ cho cha mẹ Toàn dân trong giáp ghi ơn, tôn bầu Hậu kị cho cha mẹ bà Định lệ cúng giỗ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)