Hậu kị bi kí

Hậu kị bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu kị bi kí
后忌碑記
Kí hiệu: 17697
Thác bản bia thôn Quảng Nạp xã An Hoạch huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa 紹化府東山縣安獲社廣納村, sưu tầm ở Quảng Nấp Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 54 x 98 cm, gồm 20 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 15 (1816).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Lão nhiêu Ngô Nhật Lựu và vợ Nguyễn Thị [Bát] là người có đức độ. Năm nay bản thôn có việc công chi phí tốn kém. Ông bà đã xuất 100 quan tiền trợ giúp bản thôn. Thôn lấy tiền đó bồi thường quan vật để dân yên tâm. Ông bà lại xuất 2 mẫu ruộng lưu làm ruộng Hậu. Thôn bầu ông bà làm Hậu kị. Ghi lệ giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)