Hậu kị bi kí

Hậu kị bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu kị bi kí
后忌碑記
Kí hiệu:16240
Thác bản bia thôn Tịnh Xá xã Bố Vệ tổng Bố Đức huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa 紹化府東山縣布德總布衛社淨舍村, sưu tầm tại đình Hội Quán thôn Trịnh Xá xã Bố Vệ tổng Bố Vệ huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 54 x 95 cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 8 (1896).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc vợ chồng ông Nguyễn Trọng Thịnh và vợ bà Nguyễn Thị Đoàn cúng 500 quan tiền cho làng tu sửa đình. Sau ông bà lại cúng 6 sào ruộng để làm ruộng cúng giỗ về sau. Quan viên, dân làng lập bia ghi ơn và nhận cúng giỗ ông bà tại đình. Định lệ cúng giỗ hàng năm gồm gà 1 con, xôi 3 cân.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)