Hậu kị bi kí

Hậu kị bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu kị bi kí
後忌碑記
Kí hiệu: 16567/16568/16569/16570
Thác bản bia thôn Hương Bào Ngoại tổng Bố Vệ huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên 紹天府東山縣布衛總鄉袍外村, sưu tầm tại chùa thôn Bào Ngoại tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 4 mặt, khổ 46 x 80 cm, gồm 14 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 6 (1725).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân thôn cần tiền để chi dùng vào việc xin sắc chỉ, lệnh chỉ để lập thành giáp Hương Bào và nhập vào xã Bố Vệ. Ông Nguyễn Nhân Chủng và vợ bà Nguyễn Thị Ngôn bỏ ra 100 quan tiền giúp dân, nên quan viên và dân làng bầu Hậu. Ghi các thể lệ cúng giỗ sau khi ông bà mất.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)