Hậu kị bi kí

Hậu kị bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu kị bi kí
后忌碑記
Kí hiệu: 14699
Thác bản bia thôn Yên Nội xã Vân Đài tổng Vân Đài huyện Yên Lạc 安樂縣雲臺總雲臺社安內村, sưu tầm tại đình thôn Yên Nội xã Vân Đài tổng Vân Đài huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 60 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 4 (1929).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân thôn tu sửa đồ thờ cúng ở đình chi phí rất tốn kém. Ông Vũ Văn Tân là con nuôi ông Nguyễn Từ Đức hiệu Diệu Nhân đã cúng 50 đồng và 5 sào ruộng để xin gửi giỗ cho cha. Dân làng đã nhận tiền để chi dùng vào việc công, còn ruộng thì giao dân thôn canh tác lo việc hương khói. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và lệ cúng tế hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)