Hậu kị bi ký

Hậu kị bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu kị bi ký
后忌碑記
Kí hiệu: 13576
Thác bản bia xã Đông Viên tổng Lương Điền huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường 永祥府白鶴縣良田總東園社, sưu tầm ở chùa xã Đông Viên tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 84cm, gồm 20 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 30 (1876).
Người soạn: Phan Hy Phạm 潘希范; quê quán: người tỉnh Bắc (Bắc Ninh) ; học vị: Cử nhân.
Người viết: Nguyễn Văn Tư 阮文諮.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Ất Hợi (1875) dân xã tu sửa đình miếu, ông Nguyễn Đình Đương là Thập lý hầu, Trùm trưởng Hội Tư văn cúng 100 quan tiền để xã chi dùng vào việc công, lại cúng 2 sào ruộng làm tự điền và bỏ ra 50 quan giao cho thôn trưởng cho vay lấy lãi mua lễ vật cúng giỗ. Đến năm Đinh Sửu (1877), quan viên và dân xã hội họp bầu ông và người vợ lẽ đã quá cố của ông là bà Hà Thị Nho làm Hậu thần. Quy định trích ra 50 quan tiền giao cho trưởng thôn cho vay lấy lãi, dùng tiền lãi để cúng giỗ. Lại quy định lấy ruộng cúng giao cho trưởng thôn cày cấy lấy hoa lợi cúng giỗ. Ghi họ và tên người làm chứng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)