Hậu kị bi ký

Hậu kị bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu kị bi ký
后忌碑記
Kí hiệu: 13573
Thác bản bia xã Đông Viên tổng Lương Điền huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường 永祥府白鶴縣良田總東園社, sưu tầm ở chùa Kỳ Đà xã Đông Viên tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 76cm, gồm 16 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 30 (1877).
Người soạn: Nguyễn Hữu Nghiêm 阮有嚴; quê quán: xã Phong Đăng tổng Lương Điền huyện Bạch Hạc; học vị: Tú tài.
Người viết: Nguyễn Huy Anh 阮輝瑛.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Trần Thị Bóng hiệu Từ Lương người bản xã, trước đây đã bỏ tiền cho xã để gửi giỗ cho bố mẹ chồng. Năm Tự Đức thứ 29 (1875) thấy xã sửa đình, bà lại cúng 100 quan tiền xanh để xã chi dùng vào việc công, lại cúng 2 sào ruộng làm tự điền và bỏ ra 50 quan tiền giao cho trưởng thôn lấy lãi mua lễ phẩm lo việc cúng giỗ. Quan viên, dân làng đã thuận bầu bà và bố mẹ bà làm Hậu phật. Bia ghi họ và tên các vị Hậu thần, các quy định: ruộng cúng 2 sào giao cho trưởng thôn cày cấy lấy hoa lợi làm giỗ Hậu thần, khi có giỗ góp 5 cân gạo, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)