Hậu kị bi ký

Hậu kị bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu kị bi ký
后忌碑記
Kí hiệu: 13574
Thác bản bia xã Đông Viên tổng Lương Điền huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường 永祥府白鶴縣良田總東園社, sưu tầm ở chùa xã Đông Viên tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 57 x 78cm, gồm 17 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 550 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 30 (1877).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Ất Hợi (1875) dân xã tu sửa đình vũ, bà Lê Thị Ngạc cúng 100 quan tiền để xã chi dùng vào việc công, lại cúng 2 sào 1 thước ruộng làm tự điền và bỏ ra 50 quan giao cho thôn trưởng cho vay lấy lãi mua lễ vật cúng giỗ. Đến năm Đinh Sửu (1877), quan viên và dân xã hội họp nhất trí dựng bia ghi công đức bà và bầu bà làm Hậu thần. Nay có giao ước khi bà chết thì cúng xôi, lợn v.v… Bia ghi vị trí, diện tích ruộng tiến cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)