Hậu kị bi ký

Hậu kị bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu kị bi ký
后忌碑記
Kí hiệu: 13595
Thác bản bia xã Đông Viên tổng Lương Điền huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường 永祥府白鶴縣良田總東園社, sưu tầm ở thôn Khanh Tạ xã Đông Viên tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 63cm, gồm 15 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 2 (1927).
Người soạn và viết: Nguyễn Văn Vân 阮文雲; học vị: thí sinh; chức vị: Cựu Hương chính.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản thôn sửa chữa điếm, hậu cung, sân vườn, hành lang v.v… chi phí khá nhiều. Bà Trần Thị Thân cúng 30 đồng bạc để trợ giúp việc tu sửa đền miếu nên được quan viên và dân xã tôn bầu làm Hậu. Bà lại cúng thêm 15 đồng giao cho thôn trưởng giữ cho vay lấy lãi để mua lễ phẩm và 3 sào ruộng để bản thôn canh tác lo việc hương khói sau này. Ghi điều lệ cúng giỗ Hậu hàng năm và vị trí diện tích ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)