Hậu kỵ bi kí

Hậu kỵ bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu kỵ bi kí
后忌碑記
Kí hiệu: 10980
Thác bản bia thôn Phú Độ xã Phú Xuyên huyện Bảo Lộc phủ Lạng Giang 諒江府保祿縣富川社富度村, sưu tầm ở đình xã Phú Xuyên tổng Phi Mô huyện Phất Lộc tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 56 x 118cm, gồm 20 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 5 (1797).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc ông Nguyễn Công Nghị đã cúng cho làng 200 quan tiền và 1 mẫu ruộng, ông Đinh Năng Tố cúng cho làng 100 quan tiền và 1 mẫu ruộng. Hai ông được quan viên, dân làng tôn bầu làm Hậu thần. Ghi lệ cúng tế Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)