Hậu kỵ bi ký

Hậu kỵ bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu kỵ bi ký
后忌碑記
Kí hiệu: 13599
Thác bản bia sưu tầm ở xóm Khanh Tạ xã Đông Viên tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 79cm, gồm 16 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 2 (1927).
Người viết: Lê Văn Trữ 黎文貯; chức vị: Cửu phẩm bá hộ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc năm Đĩnh Mão (1927) dân thôn xây dựng, trùng tu di tích cho quy mô điếm thêm to rộng, chi phí khá nhiều. Bà Nguyễn Thị Phái cúng 30 đồng và ruộng vườn cho thôn. Quan viên và dân thôn tôn bầu bà làm Hậu. Ngoài ra bà lại cúng 3 sào ruộng vườn làm tự điền và giao cho thôn trưởng 15 quan để cho vay lấy lãi, mua lễ phẩm lo việc cúng giỗ. Ghi diện tích ruộng, vườn cúng tiến và điều lệ cúng giỗ Hậu hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)