Hậu kỵ bi ký

Hậu kỵ bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu kỵ bi ký
后忌碑記
Kí hiệu: 13609
Thác bản bia thôn Hoa Đà xã Đông Viên tổng Lương Điền huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường 永祥府白鶴縣良田總東園社花陀村, sưu tầm ở thôn Hoa Đà xã Đông Viên tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 66cm, gồm 19 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 8 (1933).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nguyên ở bản thôn có cái giếng đất lâu ngày không được tu sửa. Toàn thôn nhất trí khơi giếng và sửa chữa điếm nhưng kinh phí hơi nhiều. Bà Nguyễn Thị Na cúng 50 đồng để làng chi dùng vào việc công, bà lại cúng mấy thửa ruộng làm tự điền. Quan viên và dân thôn tôn bầu bà làm Hậu. Số ruộng này giao cho trưởng thôn canh tác mỗi năm thu 6 đồng để lo việc cúng giỗ. Ghi thể lệ cúng giỗ Hậu hàng năm, diện tích và vị trí của từng thửa ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)