Hậu kỵ bi ký

Hậu kỵ bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu kỵ bi ký
后忌碑記
Kí hiệu: 13619
Thác bản bia xã Đông Viên huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường 永祥府白鶴縣東園社, sưu tầm ở thôn Quý Mãn xã Lương Điền tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 78cm, gồm 14 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 2 (1927).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân 2 xã Đông Viên và Lương Điền bàn nhau sửa lại 2 ngôi điếm, chi phí khá nhiều. Bà Nguyễn Thị Nuy hiệu Từ Đương nay ngoài 70 tuổi, đã cúng 30 đồng và ruộng cho xã để choi phí vào việc sửa diếm. Quan viên và dân hai xã tôn bầu bà làm Hậu. Ghi điều lệ cúng giỗ Hậu hàng năm và vị trí ruộng các thửa ruộng cúng.
Ghi chú: Đoạn cuối dòng ghi niên đại bị đục.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)