Hậu phật bài

Hậu phật bài

Thông tin cơ bản

Hậu phật bài
後佛牌
Kí hiệu:14100
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Bình An Phúc xã An Trù tổng Hưng Lục phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 33 x 54 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 270 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 5 (1911).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Trùng tu, xây dựng di tích.
Tóm lược nội dung:
Các bà Nguyễn Thị Hiển, Trần Thị Hương và Nguyễn Thị Triều người xã An Trù huyện Bạch Hạc, mỗi người cúng 15 quan tiền giúp làng sửa tòa thượng điện chùa Bình An Phúc, sau lại cúng 1 sào ruộng để cầy cấy lo việc tế lễ về sau. Quan viên, dân xã tôn bầu các bà làm Hậu phật. Ghi ngày giỗ của Hậu phật, vị trí các thửa cúng tiến và nghi lễ cúng giỗ Hậu phật hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)