Hậu phật bi

Hậu phật bi

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi
後碑
Kí hiệu: 11409
Thác bản bia thôn Khánh Mậu xã Cổ Miệt huyện Thanh Hà phủ Nam Sách 南策府青河縣古蔑社慶茂村, sưu tầm tại chùa Vĩnh Khánh xã Khánh Mậu tổng Bình Hà huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 65 x 128cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 26 (1765).
Người soạn: Nguyễn Tôn Đính 阮鐏訂; quê quán: thôn Khánh Mậu xã Cổ Miệt; học vị: Hiệu sinh.
Người viết: Sa di 沙彌 hiệu Hải Bạc 海薄; quê quán: huyện Thanh Hà phủ Nam Sách; chức vị: Tăng chính trụ trì bản tự.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản thôn trùng tu chùa Vĩnh Khánh, nhưng kinh phí chưa đủ. Trong thôn có 13 người đã tự nguyện xuất tiền của cho thôn tu sửa chùa. Quan viên, hương lão và dân thôn nhất trí bầu họ là Hậu phật. Sau này các Hậu phật 100 tuổi, hễ bản thôn và sư trụ trì có sớ văn cúng Phật đều ghi họ và tên vào văn sớ để mời họ về phối hưởng. Có ghi họ và tên, số tiền đóng góp của từng người vào việc tu sửa chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)