Hậu phật bi/Hậu phật bi kí

Hậu phật bi/Hậu phật bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi/Hậu phật bi kí
候碑/後碑記
Kí hiệu: 10365/10367
Thác bản bia xã Tinh Xá huyện Thanh Ba phủ Lâm Thao 臨洮府青波縣精舍社, sưu tầm ở chùa Hưng Giác xã Tinh Xá tổng Hoàng Cương huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ.
Thác bản 2 mặt, khổ 48 x 73cm, gồm 21 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 550 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Bảo Thái thứ 9 (1728).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông Phạm Công Cần, chức Thập lý hầu kiêm Trùm trưởng Hội Tư văn cúng 18 quan và 1 số ruộng để làm ruộng Tam bảo. Quan viên, sắc mục và dân làng tôn bầu ông làm Hậu phật. Ghi thể lệ cúng giỗ Hậu phật và vị trí, diện tích ruộng tiến cúng. Ghi họ và tên những người làm chứng. Có khắc tượng Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)