Hậu phật bi kí

Hậu phật bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi kí
後佛碑記
Kí hiệu: 18609
Thác bản bia xã Hưng Học tổng Hà Nam huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên 廣安省安興縣河南總興學社, sưu tầm ở chùa xã Hưng Học tổng Hà Nam huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 49 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 180 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 6 (1931).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Các vị sắc mục và toàn thể nhân dân lập văn từ. Số là, sư trụ trì bản chùa sùng tu đồ thờ tự các tòa chi phí rất tốn kém. Nay có người xã Phong Cốc bản tổng là Tô Thị Thảm, Tô Thị Mài, Tô Thị Hân, Tô Thị Hoan, Tô Thị Quì có hằng tâm ứng xuất 20 hoa ngân và 4 ngâm ruộng tại xứ Hậu Đồng xã Hải Yến đẻ gửi vào tam bảo để gửi giỗ cho cha mẹ của các vị là ông Tô Hữu Lập và bà Dương Thị Nghiêm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)