Hậu Phật bi kí

Hậu Phật bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu Phật bi kí
后碑記
Kí hiệu: 17920
Thác bản bia xã Dao Xá tổng Quảng An phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa nước Đại Nam 大南國清化省壽春府廣安總瑤舍社, sưu tầm ở chùa Hưng Chu xã Dao Xá tổng Quảng An phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 53 x 100 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Canh Ngọ.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Bảo Đại thứ 5, sư trụ trì bản chùa tụng kinh khuyến giới chúng sinh hành việc thiện. Tín nữ Chu Thị Duyên có chồng mất sớm đã cúng ruộng vào chùa gồm các vị gia tiên để gửi giỗ cho vong linh vào chùa gồm các vị gia tiên nhà bà. Kê tên các vị được gửi giỗ, ngày mất.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)