Hậu phật bi kí

Hậu phật bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi kí
后佛碑記
Kí hiệu: 2503/2505
Thác bản bia thôn An Thị xã Yên Thường huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 慈山府東岸縣安常社安市村, sưu tầm tại đền Nguyễn Tướng công thôn An Thị xã Yên Thường tổng Yên Thường phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 90 x 60 cm, gồm 55 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 34 (1773).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nguyễn tướng công, chức Chiêu nghị tướng quân, Thiếu bảo, tước Huấn Trung hầu là người sinh ra và lớn lên ở thôn Yên Thị, trải 2 triều đều làm quan to. Dân 3 thôn đã phụng thờ cha mẹ ông làm Hậu thần. Nay nhân xây dựng xong chùa mới, các sắc mục họp nhau tôn bầu Hiển tổ khảo tỷ, Tằng tổ khảo tỷ và Ngoại tổ khảo tỷ của ông gồm 6 vị làm Hậu phật. Ông bèn cúng cho làng 700 quan tiền sử và 2 mẫu 8 sào ruộng. Cuối bia ghi các thửa ruộng, ngày giỗ của các vị Hậu phật, thể lệ nghi thức cúng giỗ và mẫu văn khấn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)