Hậu phật bi kí

Hậu phật bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi kí
后佛碑記
Kí hiệu: 3111/3112
Thác bản bia thôn Thọ Trai xã Dương Sơn huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn đạo Kinh Bắc nước Đại Việt 大越國京北道慈山府東岸縣山楊社壽齋村, sưu tầm tại chùa Diên Phúc xã Dương Sơn tổng Tam Sơn phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 46 x 56 cm, gồm 35 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 46 (1785).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Nhà sư trụ trì chùa Diên Phúc hiệu Tịch Du đứng ra tập hợp các thiện tín gồm 22 vị mỗi vị cung tiến 6 quan tiền cổ để làm gác chuông và hậu đường. Mỗi vị (21 vị họ Nguyễn, 1 vị họ Ngô) lại cúng 1 sào ruộng làm ruộng Tam bảo. Các vị đều được bầu làm Hậu phật. Bản thôn quy định nghi thức thờ phụng cúng giỗ các Hậu phật. Có bài minh 22 câu tóm tắt sự việc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)