Hậu phật bi kí

Hậu phật bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi kí
後佛碑記
Kí hiệu: 10407
Thác bản bia xã Thiên Lộc huyện Yên Lãng phủ Tam Đới 三帶府安朗縣天祿社, sưu tầm ở chùa thôn Cổ Nhuế xã Đa Lộc tổng Đa Lộc phủ Yên Lãng tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 65 x 110cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 19 (1758).
Người soạn và viết: Lê Chuyết 黎拙; học vị: Quốc tử giám Giám sinh.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc 16 bà (như: bà Nguyễn Thị Uẩn hiệu Từ Tố, bà Lê Thị Điển hiệu Diệu Điển, bà Phạm Thị Uyển hiệu Từ Khiết) người bản xã, mỗi bà đã cúng 12 quan tiền và ruộng cho xã. Quan viên, hương lão và dân bản xã tôn bầu các bà làm Hậu phật. Bia ghi quy định cúng giỗ Hậu phật hàng năm, ghi họ và tên những người làm chứng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)