Hậu phật bi kí

Hậu phật bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi kí
後佛碑記
Kí hiệu: 14341
Thác bản bia xã Tuân Lộ tổng Tuân Lộ huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên 永安省永祥府白鶴縣遵路總遵路社, sưu tầm tại chùa Hoa Dương xã Tuân Lộ tổng Tuân Lộ huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 70 cm, gồm 16 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 1 (1907).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Hoa Dương là danh lam thắng cảnh, song vì lâu ngày hư hỏng, nay sư chùa cùng các quan viên, dân làng đứng ra tu sửa tòa thượng điện, tiền đường, nhà thiêu hương, hành lang, đúc chuông và tô tượng Phật. Nhân lúc tu sửa chùa có các vị trong làng như: bà Phạm Thị Thảo, bà Lê Thị Đoan, bà Nguyễn Thị Vĩ ở thôn Thượng, v.v…; bà Lê Thị Tần, bà Cao Thị Khuyên, v.v… ở thôn Trung; đã cúng mỗi vị 100 quan tiền để chi phí. Các vị lại cúng mỗi người nửa sào ruộng làng để lo đèn nhang về sau. Quan viên, dân làng tôn bầu các vị làm Hậu phật. Định lệ cúng giỗ hàng năm và ngày 15 tháng 11 hàng năm nhà chùa sẽ làm cỗ chay trên cúng tam bảo dưới cúng tế các Hậu phật. Có ghi họ và tên tự, hiệu của các Hậu phật và vị trí các thửa ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)