Hậu phật bi kí

Hậu phật bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi kí
後佛碑記
Kí hiệu: 18692
Thác bản bia phố Liên Trì đệ thất hộ Hà Thành 河城第七戶蓮池 浦, sưu tầm ở chùa Quang Hoa đệ thất hộ phố Liên Trì Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 53 x 83 cm, gồm 16 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 320 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Kỉ Tị Bảo Đại.
Người soạn: Sư chùa Quang Hoa.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Chùa Quang Hoa là nơi thắng địa, cổ tích danh lam, trải qua việc tu tạo chư Phật chứng minh phù hộ cho chúng sinh được giải thoát, mọi nhà trong ngoài bình an… Nay có bà Nguyễn Thị Xuyến hiệu Diệu Hoa quê ở địa lục hộ Hà Thành đã qui y chí tâm bái lễ đã xuất gia tư trợ giúp công đức truy tiến gia tiên, cầu an cho bản mệnh được phối hưởng tại chùa. Kèm danh sách.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)