Hậu phật bi kí/Lưu truyền vạn đại

Hậu phật bi kí/Lưu truyền vạn đại

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi kí/Lưu truyền vạn đại
後佛碑記/流傳萬代
Kí hiệu: 3993/3994
Thác bản bia xã Đông Xá huyện Yên Phong 安豐縣東舍社, sưu tầm tại chùa Linh Quang xã Đông Xá tổng Phong Xá huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 31 x 65 cm và 30 x 63 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 4 (1738).
Người viết chữ: Nguyễn Công Tạo 阮功造; quê quán: xã Đông Xá; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Quan Thị nội giám Nguyễn Đắc Danh người thôn Chi Long xã Mẫn Xá là con nhà gia thế nhưng hay bố thí cho người nghèo. Ông đã cúng vào chùa Linh Quang 20 quan sử tiền và 4 sào 8 thước ruộng để xin được bầu Hậu ở chùa. Dân làng chấp thuận bầu ông là Hậu phật và quy định lệ cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)