Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 19368
Thác bản bia xã Ân Phú tổng Mãn Xá huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣滿舍總殷富社, sưu tầm ở chùa Quảng Phúc xã Ân Phú huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 76 cm, gồm 11 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 13 (1901).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Thành Thái thứ 11 dân xã Ân Phú huyện Yên Phong phủ Từ Sơn sửa chữa chùa Quảng Phúc. Bà họ Đào hiệu Diệu Tuyết và bà họ Đào hiệu Diệu Tẩy mỗi người cúng 50 quan tiền và 2 sào ruộng, xã bầu 2 bà làm Hậu Phật. Bia ghi vị trí ruộng cúng và ngày giỗ của các Hậu Phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)