Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 19369
Thác bản bia xã Ân Phú tổng Mãn Xá huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣滿舍總殷富社, sưu tầm ở chùa Quảng Phúc xã Ân Phú huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 68 cm, gồm 12 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đồng Khánh thứ 2 (1887).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân xã Ân Phú chi phí việc công tốn kém. Nay có bà hiệu Từ Ấn cúng 80 quan tiền và 2 sào ruộng để dân chi phí. Dân xã nhớ ơn bầu làm Hậu phật. Bia có ghi vị trí ruộng và ngày giỗ của Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)