Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
后碑記Kí hiệu: 15300
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Thanh Vân xã Bắc Kế tổng Thiện Kế huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 39 x 68 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 26 (1873).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà họ Đào hiệu Diệu Lễ đã cúng cho xã 15 quan tiền và 5 sào ruộng để xã chi dùng vào việc công. Quan viên và dân xã bầu bà làm Hậu phật. Qui định hàng năm, vào ngày mùng 5 tháng Giêng biếu Hậu phật 1 mâm cố chay, mùng 7 tháng 5 hội chùa biếu 1 mâm cỗ chay; vào ngày kị thì cúng 1 con lợn giá 3 quan 1 vò rượu 1 buồng cau 1 mâm xôi 10 đấu. Ghi vị trí các thửa ruộng tiến cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)