Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 7040/7041/7042/7043
Thác bản bia xã Xuyết Dương huyện Yên Dũng 安勇縣綴陽社, sưu tầm tại chùa xã Xuyết Dương phủ Yên Thế tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 4 mặt, khổ 60 x 85 cm, gồm 36 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 4 (1738).
Người soạn: Đào [Hoàng Thực] 陶黃實, tên tự: Lý Quật 理窟; quê quán: xã Thượng Trì huyện Từ Liêm; học vị: Tiến sĩ khoa Đinh Sửu; chức vị: Hình bộ Hữu thị lang chí sĩ; tước: Phượng Lĩnh bá.
Người viết chữ: Đào Thưởng 陶賞; chức vị: Thị nội Thư tả Binh phiên, Huyện thừa.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Năm trước, quan Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân, Phó cai quản, Tri thị nội Thư tả Binh phiên, Thị cận Thị nội giám, Tư Lễ giám Tổng Thái giám Lập Quận công họ Giáp đã cúng tiền và ruộng cho xã nên đã được dân xã tôn bầu làm Hậu thần. Nay ông lại cúng ruộng cho chùa làm sản điền. Quan viên hương lão toàn xã bầu ông là Hậu phật. Bia ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)