Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 19400
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Phúc Long xã Đông Mai huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 37 x 55 cm, gồm 7 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 100 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi tên hiệu, ngày kỵ, số tiền và ruộng cúng của các Hậu phật tại chùa Phúc Long như bà hiệu Từ Cốc, bà Từ Hiền, bà Diệu Huyền, bà Diệu Quế đều cúng 5 đồng và 1 thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)