Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 19406
Thác bản bia xã Tam Táo huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣三棗社, sưu tầm ở chùa Phúc Lâm xã Tam Táo huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 25 x 31 cm, gồm 14 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 2 (1839).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Năm Ất Mùi bà Nguyễn Thị Luyến cúng cho xã 30 quan, 1 cây cột để làm nhà sau của chùa. Sau đó bà gửi 5 sào ruộng vào cùa làm ruộng hương hỏa. Dân xã đồng ý cho bà làm Hậu phật hàng năm hưởng cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)