Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 17107
Thác bản bia giáp Phương Viên hộ số 5 thành phố Hà Nội 河內市五號戶方園浦, sưu tầm ở chùa Hồng Đức phố Đức Viên Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 31 x 41 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 80 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Trần Thị Lại, người bản thôn, chưa có chồng, chẳng may mất sớm, người chị Trần Thị Tám cúng vào chùa Hồng Phúc 100 đồng bạc để gửi giỗ cho em. Ghi nghi thức dùng vào ngày giỗ của Trần Thị Lại.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)