Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 9232
Thác bản bia thôn Bình Cách xã Lai Cách huyện Cẩm Giàng phủ Thượng Hồng上洪府錦江縣來格社平格村, sưu tầm ở chùa thôn Bản Hóa xã Lai Cách tổng Lai Cách huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 90 cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 2 (1736).
Người soạn và viết chữ: Nguyễn Đình Chất 阮廷質; chức vị: Cựu Xã trưởng.
Người khắc: không ghi
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông họ Nguyễn tự là Đình Trọng thụy là Đạo An, đã cúng 15 quan tiền và 5 sào ruộng cho thôn. Quan viên, bản thôn tôn bầu ông làm Hậu phật. Có ghi ngày giỗ của người được bầu Hậu, vị trí các thửa ruộng cúng tiến và nghi lễ cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)