Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 17002
Thác bản bia hộ số 3 giáp Nhiễm Hạ thôn Dũng Thọ tổng Đông Thọ thành phố Hà Nội 河內市東壽總勇壽村染下甲三號戶, sưu tầm ở Chùa Từ Ân thôn Giáo Phường Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 cm, gồm 0 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 0 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 2 (1927).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Bùi Thị Diễn ở phố Hàng Mắm bỏ ra 100 đồng để giúp vào việc tu sửa chùa Từ Ân ở trong thôn, xin gửi giỗ cho người thân, gồm ông bà, cha mẹ, vú nuôi và con trai của bà.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)