Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 19001
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Châu Long phố Đỗ Hữu Vị Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 33 x 55 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Nhâm Thân Bảo Đại (1932).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Chu Thị Thục cúng 60 đồng để sửa ruộng phật nên bố mẹ được cúng giỗ ở chùa. Họ tên, ngày giỗ các Hậu phật: Hiển tổ khảo Chu Bá Lễ, tỷ Phạm Thị Xuyễn, tổ Đặng Huy Tính, tỷ Chu Thị Lại, Nguyễn Thị Tân, Đặng Văn Tính, Đặng Văn Xáo, Đặng Thị Hiền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)