Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 19003
Thác bản bia xã Phúc Xá huyện Hoàn Long tỉnh Hà Đông 河東 省環隆縣福舍社, sưu tầm ở chùa Châu Long phố Đỗ Hữu Vị Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 40 cm, gồm 8 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 80 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Nhâm Thân Bảo Đại (1932).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Bốn cúng 30 đồng vào chùa để mua Hậu phật cho cha mẹ và bản thân. Ghi họ tên, ngày giỗ của các Hậu Phật: hiển tỷ Nguyễn Thị Cẩn, cao tổ tỷ Nguyễn Thị Vệ và bà Nguyễn Thị Bốn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)