Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 18479
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Nội xã An Châu tổng Phương Trà huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 56 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 220 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 10 (1925).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân xã tu lý đình vũ các tòa, công trình chi phí tốn kém. Nay có người trong xã là Dương Thị Kiểm đã quyên suất gia tư 240 nguyên và 1 mẫu ruộng để tình nguyện gửi giỗ cho cha mẹ và người anh em ruột và bản thân, thiết lập ban thờ, dựng bia đá tại bản chùa để tiện lo giỗ chạp. Kê tên những người được gửi Hậu kể trên, ngày giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)